verzwegen brieven sdew-2

Saturday, August 20, 2005

un avion qui décolle

(Het geluid van zijn naam - Cees Nooteboom)

de maan bepoedert de kasba
zandweg en lemen muren

een man in een djellaba
sluipt nader:
'filles? très jeunes très jeunes'
zijn hand is een klem

en later bekijk je
een fotoboek
de kralen van een jonge schone
die afstamt van zwarte slaven

het ticket in een plakboek
en: waarom niet waarom niet?

later is een Land Rover
en nooit meer die kleine chauffeur
die tijd had voor een halte
en zijn naam niet kon schrijven

later zijn er de anderen
met dollars en lawaai
en wie sluipt dan nog nader:
de dood in de kut

de mens blijft een religieus dier

Uit het interview in De Standaard van vrijdag 19 aug met godsdienstsocioloog en jezuïet Jan Kerkhofs blijkt dat deze 81-jarige religiositeit nog altijd gelijk stelt met christelijk gelovig zijn.
De etymologische oorsprong van het woord religieus, het latijnse werkwoord religere wat verbinden betekent, lijkt hem te ontgaan.
De mens van vandaag, en meer bepaald de jonge mens, is inderdaad nog steeds op zoek naar het grote verband, maar de oplossingen die hij op deze zoektocht meent te vinden hebben meestal nog weinig van doen met het christelijk gelovig zijn.
Men hoeft in het katholiek middelbaar onderwijs in Vlaanderen de leerlingen van de derde graad maar even vrijuit te laten praten of schrijven en men ontdekt een waaier aan mogelijkheden, gaande van traditioneel katholieke gelovigheid tot een virulent anti-klerikalisme en atheïsme. Daartussen bevindt zich een meerderheid met allerlei opvattingen zoals het voortbestaan van een ziel, een vorm van reïncarnatie, het geloof dat er toch iets moet zijn - het door filosoof Etienne Vermeersch gesmade 'ietsisme'.

Om die reden zou het goed zijn om de belangstelling voor de Wereldjongerendagen in Keulen uit te breiden tot een onderzoek naar wat echt leeft bij alle Vlaamse jongeren en niet alleen bij die 2000 jonge Vlamingen die zich naar Keulen hebben begeven om God weet wat voor precieze reden.

Friday, August 19, 2005

einstein

Einstein

zijn kop van pluchen leeuw
met witte manen:
Loeki uit de Sterreclame
die viool speelt met een echte koningin

hij dacht de dingen door
tot in hun kern
en daar is de kernbom van gekomen
de verwoesting van Armageddon

dan schreef hij zijn woeste
verontruste brieven naar het volk
en naar zijn president -
oorlog voeren noemde hij
'despicable'
een onderneming om te verachten

en niet uit te spreken
was zijn woede
om zijn aandeel in die waanzin

hij dacht de dingen door
tot in hun kern
een pluchen leeuw met witte manen
die formules bedacht
over het trillen en breken van licht

een wiskunde die onzeker was
die niet wist van de verwoesting
toen ze licht en deeltjes
wou vatten in een vergelijking
alsof men mens en wereld
kan bezweren met algebra
met de exactheid van een getal

alles is poging, zei hij later,
zoals het huwelijk: een tot mislukken
gedoemd probeersel
om het toeval een duurzaamheid te verlenen

maar hij had de kop
van een pluchen leeuw
om foto's van te maken
een Loeki van de Sterreclame
een speelgoedleeuw met witte manen